top of page

CustomFitz Holistic Group

Public·2 members

Skachat Mody Na Skairim 5 Na TeksturyEnderal: Forgotten Stories przenosi akcję do nowego autorskiego świata i podmienia praktycznie wszystkie elementy gry. Otrzymujemy ogromną kampanię fabularną i znacznie zmodyfikowaną rozgrywkę. Mod oferuje również przerobiony system umiejętności z nowymi klasami oraz bardziej wymagającą mechanikę walki. Wprowadzono elementy survivalowe, a całość kładzie większy nacisk na fabułę niż podstawowy Skyrim. Do tego praktycznie wszystkie modele i tekstury są nowe.
skachat mody na skairim 5 na tekstury

041b061a72


  • About

    Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

    bottom of page